Mga pag aaral tungkol sa pagkalat ng sakit na diabetes

Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng pangalawang paglaban dahil sa kakulangan ng paggamot, kung hindi nila iniinom ang iniresetang naaangkop na plano kakulangan ng pagsunodo kung gamit nila ng mababang kalidad na gamot.

diabetes symptoms

Ang mga paglaban sa gamot sa TB ay lumabas noong mga Sa pagpasok sa inaasintang selulaang viral na genome ng RNA ay kinokonberte kabaligtarang transkripsiyon sa dalawang-hiblang DNA ng isang kinokodigong viral na kabaligtarang transcriptase na inihahatid sa kahabaan ng viral genome sa partikulong virus.

Ang Pneumonia na sanhi ng fungus na Pneumocystis jirovecii ay karaniwan at kalimitang nakamamatay.

insulin

Ang tagal ng mga sintomas ay nag-iiba iba na ang aberahe ay 28 araw at karaniwan ay tumatagal ng hindi bababa sa isang linggo. Dahil sa relatibong mahinang kakayahan nito sa pagpasa, ang HIV-2 ay karamihang nakalagak lamang sa Kanlurang Aprika.

Ito ay mahal at matagal para masuri ang sakit.

Ang tagal ng mga sintomas ay nag-iiba iba na ang aberahe ay 28 araw at karaniwan ay tumatagal ng hindi bababa sa isang linggo. Ang India ang may pinakamalaking kabuuan ng paglaganap, na may tinatantiyang 2. Sa yugtong ito ng impeksiyon, ang HIV ay aktibo sa mga kulani na karaniwan ay patuloy ang pamamaga bilang tugon sa malaking mga halaga ng virus na nabitag trapped sa follicular na dendritikong selulang network. Maraming mga espesye ay nahahawaan ng lentivirus na mailalarawang responsable sa pangmatagalang mga sakit na may mahabang yugtong inkubasyon. Ang parehong strain ng tuberculosis bacteria ay may magkaparehong ninuno, na maaaring naihawa sa mga tao na mas maaga sa Neolithic Revolution. Ngunit ang mga IGRA ay maaaring mas mababa ang pagiging sensitibo nito kaysa sa sa pagsusuri ng balat kapag ang mga ito ay solong ginagamit. Impeksiyong kroniko[ baguhin baguhin ang batayan ] Ang isang malakas ng pagtatanggol ng sistemang immuno ay nagbabawas ng mga partikulong virus sa daluyang ng dugo na naghuhudyat ng pagsisimula ng pangalawa o kronikong chronic impeksiyong HIV. Ang mga impektadong indibidwal ay maaaring makaranas ng lahat o ilan o wala sa mga sintomas na ito. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng pangalawang paglaban dahil sa kakulangan ng paggamot, kung hindi nila iniinom ang iniresetang naaangkop na plano kakulangan ng pagsunod , o kung gamit nila ng mababang kalidad na gamot. Ang unang mga sintomas ay karaniwang kinabibilangan ng katamtaman at hindi maipaliwanag na pagbawas ng timbang , paulit ulit na impeksiyon sa traktong respiratoryo gaya ng sinusitis , bronchitis , otitis media , pharyngitis , prostatitis , skin rashes, at mga singaw sa bibig. Gayunpaman, ang karamihan sa mga ito ay may natutuklasan detectable na bigat na viral at kalaunan ay tumutuloy sa AIDS nang walang paggamot bagaman mas mabagal sa iba. Ang mga bagong kaso ng tuberkulosis " pangyayari " ay bumama simula pa noong

Ang unang mga sintomas ay karaniwang kinabibilangan ng katamtaman at hindi maipaliwanag na pagbawas ng timbangpaulit ulit na impeksiyon sa traktong respiratoryo gaya ng sinusitisbronchitisotitis mediapharyngitisprostatitisskin rashes, at mga singaw sa bibig.

Kahit pa ang mga pasyente ay pumunta sa kanilang mga doktor o hospital, ang mga ito ay kadalasang nabibigyan ng maling diagnosis na merong may isa sa mas karaniwang mga nakahahawang sakit na may parehong mga sintomas.

Ito ay mahal at matagal para masuri ang sakit. Sa karaniwang ang resistansiya ay nawawala sa simula sa pambibig na espesye ng Candida at Mycobacterium tuberculosis, na tumutungo sa karagdagang pagiging marupok sa pambibig na candiasis thrush at tubercolosis. Ang layunin ay bawasan ang bilang ng mga taong hindi wasto ang pag-inom ng mga antibiyotiko. Sa alternatibong paraan, ang virus ay maaring tinranskriba na lumilikha ng bagong mga genome na RNA at mga protinang viral na kinakahon at inilalabas mula sa selula habang ang mga bagong partikulong virus na nagpasimula ng replikasyon pagkopya ay bagong sumiklo. Ang tuberkulosis ay naroroon na sa mga tao mula ng panahong sinauna. Sa terapwetikang ito, binabantayan ng health care provider na iniinom ng tao ang kanyang mga gamot. Sa Africa, ito ay pangunahing umaapekto sa mga taong nasa pagitan ng 12 hanggang 18 taong gulang at mga batang nasa tamang gulang. Sa yugto ng pangunahing impeksiyon, ang lebel ng HIV ay maaaring umabot ng ilang mga milyong partikulo ng virus kada mililitro ng dugo. Ngunit ang mga IGRA ay maaaring mas mababa ang pagiging sensitibo nito kaysa sa sa pagsusuri ng balat kapag ang mga ito ay solong ginagamit. Kahit pa ang mga pasyente ay pumunta sa kanilang mga doktor o hospital, ang mga ito ay kadalasang nabibigyan ng maling diagnosis na merong may isa sa mas karaniwang mga nakahahawang sakit na may parehong mga sintomas. Ang mga paglaban sa gamot sa TB ay lumabas noong mga

Para sa unang dalawang buwan, magbigay ng rifampicin, isoniazid, pyrazinamideat ethambutol. Sa Africa, ito ay pangunahing umaapekto sa mga taong nasa pagitan ng 12 hanggang 18 taong gulang at mga batang nasa tamang gulang.

normal blood sugar

Gayunpaman, ang pagkilala ng sindroma ay mahalaga dahil ang pasyente ay mas nakahahawa sa yugtong ito.

Rated 5/10 based on 44 review
Download
Gamot sa diabetes